Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

W SATIS Pracownia Słuchu prowadzimy terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego dla dzieci i młodzieży metodą SPPS (Stymulacja Polimodalna Percepcji Sensorycznej wg Skarżyńskiego). Terapię szczególnie polecamy pacjentom, u których występują trudności w przetwarzaniu słuchowym oraz inne, współistniejące trudności:

  • opóźniony rozwój mowy
  • dyslalia
  • z koncentracją i skupieniem uwagi
  • w czytaniu i pisaniu
  • jąkanie się
  • zaburzenia głosu

Terapia tą metodą pozwala na połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Często u dzieci i młodzieży ubytki słuchu występują wraz z innymi zaburzeniami.

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

Terapia SPPS stymulować może wiele różnych funkcji oraz zmysłów jednocześnie, wykorzystując słuch, wzrok oraz dotyk a także poprawiając ich integrację i koordynację.