Ochrona słuchu

Ochrona słuchu – czyli jak zadbać o to, by słyszeć długo i dobrze!

Słuch to jeden z głównych i kluczowych zmysłów naszego mózgu. Duże natężenie dźwięku działa na niego rozpraszająco. Ciągły stres, brak koncentracji, przewlekłe zmęczenie czy obniżona wydajność pracy poprzez wzrost wymagań organizmu, a także niemożność skupienia uwagi i problem z komunikacją słowną to skutki hałasu, w którym przyszło nam żyć oraz pracować. Wszystko to przekłada się na problemy zdrowotne i problemy ze słuchem. Pamiętajmy, że niedosłuchu nie da się wyleczyć! Dlatego tak ważne jest, by o słuch dbać i stosownie go ochraniać.

Jak odbieramy dźwięki?

Duże natężenie hałasu, głośna muzyka lub hałaśliwe odgłosy ruchu ulicznego powodują poruszanie się malutkich rzęsek rozmieszczonych wewnątrz spirali. Ich drgania generują powstanie impulsów, które są wyłapywane przez zakończenia nerwu słuchowego biegnącego do mózgu. Wybuch lub wieloletni hałas w miejscu pracy czy po prostu – w naszym życiu – może doprowadzić do ich zdarcia, przez co rzęski stają się mniej czułe i nie rozpoznają właściwie wszystkich dźwięków. Duża ilość uszkodzonych rzęsek prowadzi do osłabienia słuchu. Skutkiem tego jest utrata słuchu, czego niestety nie da się naprawić, ponieważ rzęski nie odrastają.

Ludzkie ucho jest wrażliwe na bodźce dźwiękowe w bardzo szerokim zakresie. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne (a to ono opisuje natężenie dźwięku) wyraża się często w skali logarytmicznej, w decybelach (dB). Ludzki słuch ma logarytmiczną wrażliwość na dźwięki. W związku z tym poziom hałasu zwiększony o 10 dB jest odbierany z dwukrotnie większą mocą. Podwojenia zagrożenia słyszenia występuje już przy progu podwyższonym o 3 dB.

Ochrona słuchu

Słuch trzeba chronić zanim dochodzi do jego utraty. Ochrona słuchu, zwłaszcza w miejscu pracy jest ważna, niezbędna i konieczna, aby cieszyć się dobrym słuchem przez długie lata. Środki ochrony indywidualnej słuchu są dobierane w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia słuchu lub zmniejszający je do najniższego możliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu. Z kolei nasz pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, musi zadbać o ochronę naszego słuchu, stosując się do ustalonych reguł i wytycznych. Jeżeli nasza praca wiąże się z ryzykiem utraty lub uszczerbku słuchu, pracodawca powinien:

  • udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas
    w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania
  • udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzorować prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN

Pamiętajmy o swoim zdrowiu i komforcie życia każdego dnia. Pamiętajmy też o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka, zdrowy styl życia i uważność to połowa naszego sukcesu.