Refundacja

SATIS Pracownia Słuchu w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ma możliwość refundacji aparatów słuchowych. Nasi pacjenci kupując aparat słuchowy mogą liczyć na niższą kwotę końcową. Kwota refundacji odejmowana jest od ceny aparatu słuchowego przy jego odbiorze. Ponadto, nasi pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u lekarza laryngologa, który potwierdza prawo do skorzystania z refundacji oraz wystawia zlecenie na aparat słuchowy.

DOFINANSOWANIE PCPR-PFERON

To dodatkowa forma dofinansowania do aparatów słuchowych. SATIS Pracowania Słuchu pomaga w załatwieniu formalności przy ubieganiu się o dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego ze środków PFERON. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Szczegółowe informacje dostępne są na miejscu – w naszej pracowni.

Nazwa Jedna sztuka Dwie sztuki
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne powyżej 26 roku życia 700 zł / refundacja raz na 5 lat 1400 zł / refundacja raz na 5 lat
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne do ukończenia 26 roku życia 2000 zł / refundacja raz na 3 lata 4000 / refundacja raz na 3 lata
Wkładka uszna dla osób powyżej 26 roku życia 50 zł / refundacja raz na 5 lat
Wkładka uszna dla osób do ukończenia 26 roku życia 60 zł / refundacja każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza  
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne dla osób powyżej 26 roku życia 1260 zł / refundacja raz na 5 lat 2520 zł / refundacja raz na 5 lat
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne dla osób do ukończenia 26 roku życia 1800 zł / refundacja raz na 3 lata 3600 zł / refundacja raz na 3 lata
Systemy FM wspomagające słyszenie dla osób do ukończenia 26 roku życia 2750 zł / refundacja raz na 5 lat